Koder 0.5.3

Koder

Koder, autorstwa KapiXa, stanowi natywny edytor programistyczny dla systemu operacyjnego Haiku, który został oparty o bibliotekę Scintilla, jaka dostarcza m.in. wszelkie niezbędne formatowania programistom, w celu zachowania ich produktywności na właściwym poziomie. Koder w połączeniu z funkcją Haiku Stack & Tile, staje się nadwyraz potężnym narzędziem, dlatego że mogę przypinać okna bokami lub grupować je w karty. Toteż zapomniałem o istnieniu menedżerów okien wdrażających kafelkowe grupowanie okien, w stylu i3, jakie miewają problemy z przedstawieniem okien swobodnych. Niejednokrotnie mam otwartych kilkanaście instancji Kodera, obok emulatora terminala, przeglądarki WWW WebPositive, klienta IRC Vision i pozostałych narzędzi wymaganych przeze mnie w procesie tworzenia. Koder pozostaje stabilny i zaraz po otwarciu zużywa zaledwie 4,22 MiB pamięci RAM. Właśnie ta lekkość i wykorzystanie natywnego API, a także prawidłowe robienie jednej rzeczy, wydają się typowe dla polskiej myśli programistycznej (Kacper jest naszym rodakiem).

Główne okno Kodera wraz ze stylem dark, przez co wygląda nowocześnie.

Estetyka

Jestem wyjątkowo wdzięczny człowiekowi który utworzył styl kolorystyczny purpleriot dla Kodera, jest on dla mnie czytelny, jak i cieszy oko estetycznie dobraną paletą barw. Przynajmniej jeśli chodzi o Markdown. Z ciekawości zmieniłem kolorowanie składni z Markdown na C++ i zacząłem wpisywać #include i okazało się ono ledwie widoczne w tymże układzie barw. Po kilku eksperymentach zdecydowałem się jednak na układ dark. Ponadto Koder wykorzystuje płaskie ikony wektorowe dla paska narzędzi, autorstwa zuMiego.

Główne okno Kodera, wraz ze stylem purpleriot.

Moje dotychczasowe doświadczenie z edytorami programistycznymi wiąże się, przeważnie, z modyfikowaniem gier na Windowsie, przy użyciu Notepad++. Na Linuksie zaś wykorzystuję na ogół vi bowiem bywa, iż muszę dostosować pod siebie skrypty systemowe, choćby wprowadzjąc ścieżki do GRUBa, co wymaga uprawnień administratora (niezalecanych w trybie GUI). Tak to korzystam z Kate dostarczanego przez KDE, kiedy tworzę pliki sh dla gier korzystających z WINE i pragnę użyć DRI_PRIME lub wymusić obsługę wyższej wersji OpenGL.

Zakładki w Koderze. Ustawić je można klikając obok numeru wiersza.

Koder posiada opcję zakładek. Za ich sprawą możemy zaznaczyć ważką partię kodu i przenieść się do niej skrótem klawiszowym. Oczywiście ustawimy w Koderze zawijanie linii, podkreślanie białych znaków czy też moment w jakim kończy się linia. Jest możliwe wyświetlenie pionowej linii sugerującej, że właśnie osiągnęliśmy limit 80 znaków na wiersz bądź ich uprzednio zdefiniowaną przez użytkownika wartość. Koder cechuje też zdolność odnalezienia danego tekstu i zastąpienią go nowym, obcięcia wiodącego białego znaku czy też zamiany tabulacji na spacje.

Uważam, że Koder jest conajmniej poprawnym edytorem tekstu, działa szybko i stabilnie. Jest także przykładem tego, jak tworzyć oprogramowanie na Haiku i dowodem na to, że same porty nie są rozwiązaniem bolączek trapiących Haiku, na polu dostępnego oprogramowania. Tylko natywne API zrzuci z nas brzemię zależności ważących nieraz setki megabajtów albo wyczuwalnego braku konsystencji w GUI. Przede wszystkim natywne oprogramowanie działa zauważalnie szybciej. Wyobrażam sobie, że w przyszłości Koder nabierze bardziej zaawansowanych funkcji, dzięki mocy otwartego kodu i będzie powodem dla niektórych, aby posiadać instalację Haiku.

Niuanse

Do wad Kodera zaliczyłbym fakt nie obsługiwania przez niego sprawdzania pisowni, mimo że w HaikuDepot odnajdziemy programy do sprawdzania pisowani, choćby MySpell czy GNU Aspell. Jest to dla mnie pożądana funkcja, w wielu przypadkach mógłbym zrezygnować z procesora tekstu Writer, z pakietu biurowego LibreOffice. Koder nie wprowadza także automatycznego uzupełniania kodu i póki co nie zapewnia też wykonywania komend. Chętnie połączyłbym owe z generowaniem stron w Hexo i otwarciem ich podglądu w WebPositive, na localhoście. Niemniej mogę skorzystać ze skrótu klawiszowego lewy ALT + D, aby skopiować do nowej linii zawartość poprzedniego wiersza. Jest to przydatne, gdy wprowadzam np. kolejne linki lub obrazki. Przydałoby się też zliczanie znaków, sprzed i po wprowadzeniu znaczników.

Futurologia

Ciekawe byłoby rozwinięcie Kodera do rodzaju „procesora tekstu”. Za pomocą LaTeXa lub jakiegoś prostego języka znaczników opisywalibyśmy dokument (byleby posiadał justowanie i interlinię), jego szkielet i treść, następnie otrzymywali podgląd na żywo w oknie bocznym, aby skompilować go do PDF, podpisanego kluczem PGP. Być może w przyszłości autor lub ktoś ze społeczności Haiku wprowadzi do Kodera system pluginów, jaki umożliwiłby powyższe działanie. Koder nie jest i nie będzie IDE, ale nie zmienia to faktu, że można go połączyć z innymi programami bowiem Koder i Haiku uosabiają w sobie ducha UNIXa.

Lista autorów i podziękowań dowodzi znaczenia Kodera w ekosystemie programowym Haiku.

Kod źródłowy Kodera jest dystrybuowany na licencji MIT.